MẠNH THƯỜNG QUÂN

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah mong mỏi được sự tiếp tay của tất cả đồng hương trong Hội Xuân Tân Mão 2011 sắp đến.

Mỗi người một chút, 5$, 10$ … 20$ …. Mọi đóng góp dù nhiều, dù ít đều có một giá trị lớn lao: Giá trị của sự CHIA SẺ và ĐOÀN KẾT để cùng nhau, chúng ta lại làm nên một MÙA XUÂN TIN YÊU trên vùng đất mới.

Mọi đóng góp tài chánh, xin Quý Đồng Hương vui lòng gửi đến:

Vietnamese Community of Utah
2470 S. Redwood Rd, Suite 212,
West Valley, UT 84119

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah Trân Trọng Cảm Ơn Quý Đồng Hương, Quý Chủ Nhân Các Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ tài chánh cho Hội Xuân Tân Mão 2011:

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
CẬP NHẬ
T CHỦ NHẬT 5 THÁNG 12, 2010
———————————————————-
———————————————————————————————————————-

1. ÔB Trần Hoàng Hữu   $ 225   ( Bảo trợ 3 giải bóng bàn, $ 100, $ 75 , $ 50 )

2. ÔB: Nguyễn Đình Liên  $ 100

3. ÔB Phan Hùng Phi  $ 100

4. ÔB Đoàn Báu   $ 40

5. ÔB Vince Quang  $ 40

6. Cô Tường Vi $ 50

7.  ÔB Hưng Vân  $ 20

8. Vô Danh  $ 100

9. Chợ Kim Long  $ 350

10. Vô danh  $ 20

11. Lee’s Nail  $ 14

12. Tiệm Vàng Kim Hưng $ 20

13. Asia Palace $ 20

14. Top Nail School & Jasmine Beauty Supply $ 100

15. Samatha Hair  $ 50

16. Tiệm Vàng Kim Sơn $ 50

17. BS Tài Anh $ 60

18. Lê Thiên Kiều DDS $ 200

19. ÔB Tường Oanh $ 20

20. Phở Sài Gòn $ 50

21. Hair Salon 2000  $ 50

22. Mimosa   $ 30

23. Hên Sui Bida $ 50

24. Saigon Hair Salon   $ 50

25. BS Băng Hường  $ 200

TỔNG CỘNG:                 $ 2,009

—————————————————————————————————————————————————–
CẬP NHẬT THỨ TƯ 8 THÁNG 12/2010
—————————————————————————————————————————————————–
26. Thao & Liên Nguyễn: $ 50

27. Phở Cali: $ 100

28. Chợ Hồng Phát: $ 300

29. Linda Hà Lê: $ 100

30. Lược Phạm: $ 20

31. Michelle & Julie, Phillips Gas: $ 40

32. Minh Trầm: $ 10

33. Tran Huỳnh: $ 25

34. Diệu Thắng: $ 20

35. Fast Cut: $ 40

36. Vô Danh: $ 10

37. Wireless Trung tâm điện thoại di động: $ 100

38. Phở Green Papaya: $ 50

39. Phú Nguyễn: $ 20

40. Jimmy Lu: $ 50

41. Vận Thông Travel & Services: $ 50

42. ÔB Văn Công Lên: $ 40

43. ÔB Đỗ Trọng Xuân: $ 100

44. Video Bến Thành: $ 50

45. Tiệm Vàng Kim Xuân: $ 20

46. Kid’s Fashion: $ 30

47. Valley Pharmacy: $ 350
……………………………………………………………
UP-TO-DATE $3,584

—————————————————————————————————————————————————–
CẬP NHẬT CHỦ NHẬT 12 THÁNG 12/2010
—————————————————————————————————————————————————–
48. Passion Hair & Salon: $ 50

49. Dì Hoa: $ 10

50. Phở Tây Hồ: $50

51. ÔB Bảo Nguyễn: $ 50

52. BKP Dental Inc.: $ 100

53. West Valley Family & Prev Med_BS Tân: $ 300

54. Lan Van: $ 20

55. ÔB Thống Trần: $ 50 (1HSXS)

56. Phương Nguyễn $ 50 (1HSXS)

57. GĐ Cường Thanh Tiến Đạt: $ 50

58. Ngô Thị Quân: $ 20

59. May’s Travel & Services: $ 60
……………………………………………………
UP-TO-DATE : $ 4,394.00

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
CẬP NHẬT CHỦ NHẬT 23 THÁNG 12, 2010
———————————————————-——————————————————————————————————————————————————————

60. Nhân Nguyễn: $ 50

61. D&T Services: $ 50

62. Châu Thị Lệ: $ 50

63. Vô Danh: $ 50

64. Nhiên Nguyễn: $ 10

65. Hiến Nguyễn: $ 10

66. ÔB Nguyễn Thái Đệ: $ 100

67. ÔB Nguyễn Văn Thành: $ 100

68. ÔB Hoàng Ngọc Bích: $ 30

69. ÔB Nguyễn Thi Ân: $20

70. ÔB Lê Xuân Mai: $ 20

71. Bà Kim Yến: $ 20

72. Nancy Phan: $ 20

73. ÔB Đặng Đình Sính: $ 30

74. Cam T Đặng & Kim T Nguyễn: $ 50

75. TJ Hair Salon: $ 100

76. Luật Sư Lý Kiến Vinh: $ 300 (HSXS)

77. Hanh T & Tuan M Nguyen: $ 100 (HSXS)

78. Ryan K Tran & Hoa L Huỳnh: $ 100 (HSXS)

79. ÔB Nguyễn Đức Mạnh: $50

80. ÔB Võ Sơn & Tuyết Mai: $100

………………………………………………..
UP-TO-DATE : $ 5,754


—————————————————————————————————————————————————–
CẬP NHẬT THỨ SÁU,  31 THÁNG 12/2010
—————————————————————————————————————————————————–

81. Sa Nguyễn:                $20
82. Ngô Văn Cứ:           $100
83. MeKong Travel & Services: $50
84. ÔB Cac V & Julie Lê:   $50(HSXS)
………………………………………………..
UP-TO-DATE : $ 5,974


—————————————————————————————————————————————————–
CẬP NHẬT CHỦ NHẬT,  9 THÁNG 1/2011
—————————————————————————————————————————————————–

85. Scott Trịnh: 4 cuộn pháo

86. ÔB Hải Trịnh: $ 40

87. Họ Trịnh: $ 100 (HSXS)

88. Cao Quách & Lan Truong: $ 50 (HSXS)

89. Nguyễn Thi Ân: $ 80

90. Ô.B. Bùi Vĩnh   $ 30

91 Ô.B. Nguyễn Thái Bảo   $30

92. Ô.B. Nguyễn Thái Đạt  $20

93. Ô.B. Nguyễn Thái Vinh  $ 20

94. Ô.B. Nguyễn Thái Quang   $ 20

95. Ô.B. Trần Công   $ 20

96. Ô.B. Lê xuân Mai   $ 20

97. Ô.B. Trần văn Kha  $ 50

98. Bà Lê đình Khang   $ 100

99. Ô.B. Phan công Tôn  $ 20

100. Ô.B. Phùng văn Việt  $ 25

101. Ô.B. Nguyễn văn Sào  $ 20

102. Ô.B  Phùng quốc Tâm  $ 50

103. Dung Nguyễn & Carlos $ 50

……………………………………………………..

UP TO DATE:   $6,719

—————————————————————————————————————————————————–
CẬP NHẬT THỨ NĂM,  13 THÁNG 1/2011
—————————————————————————————————————————————————–

104. Nguyễn Văn Tánh: $ 50
105. Tưu Trần: $ 50
106. Quy Dinh Hoang & KimDung Nguyen: $ 100
107. Phan Anh: $ 20
108. Vô Danh: $ 20
109. Phạm Trọng Nghĩa : $ 100
110. Khâm Nguyễn: $ 20
111. Bảo Trịnh: $ 20
112. Nhơn Võ: $ 50
113. Kiểm Trần: $ 10
114. Hưng Phạm: $ 7
115. Hoa Thị Trần: $ 15
116. Anna Võ: $ 20
117. Ô Hóa Văn Đỗ: $ 40
118. Hòa Đình Nguyễn: $ 20
119. Thuy T Nguyễn & Hung V Đinh: $ 50
120. Trước Trương: $ 20
121. Diep Son Lam & Kim Lam: $ 50
122. Moi Van Pham & Hoang Vuong: $ 50
123. ÔB Nguyễn Thái Chi: $ 30
124. Stephen Nguyen (Phu Tu): $ 10
125. Long V Luong & My N Nguyen: $ 50 (HSXS)
126. Khoa D. Pham: $ 20
127. Thảo Nguyễn: $ 20
128. Hong Nguyen & Loi Huynh: $ 20
129. VietLink Travel: $ 50
130. Luật Sư Jennifer Hà_JLJ group: $ 100
131. Thúy Phạm & Châu M Trần: $ 25
132. Thịnh G Phạm: $ 20
133. Minh Ly & Truong Tran: $ 40
134. Khoa-Chau Nguyen: $ 60
135. ÔB Xứng Nguyễn: $ 20
136 ÔB Nga Dinh Tran: $ 100
137. Sanh Ly & Huong T Tran: $ 20
138. Ton-Than TranLy: $ 30
139. Hoang Nguyen & Kim La: $ 20
140. Ô Lê Đình Công: $ 15
141. Nguyễn Ngọc Trân: $ 20
142. Thieu Nguyen: $ 20
143. Hoa Le: $ 50
144. Dao H Pham: $ 20
145. Thang V Bui & Yen T Pham: $ 50
146. Chợ Tây Đô : $ 300
……………………………………………………..
UP TO DATE: $8,521

—-

————————————————————————————————————————————————-
CẬP NHẬT THỨ BA 25 THÁNG 1/2011
—————————————————————————————————————————————————–

147. Cô Lan Nguyễn- Lạc Việt Band: $50
148. ÔB Phong Trần & Nhung Dương: $50
149. ÔB Tuan Vo & Susan Le:$20
150. Thu Le: $20
151. ÔB Quyen La & Muoi Tran: $10
152. ÔB CamLien Gienger: $200
153. ÔB Quang Lam & Lieu Phan: $50
154. ÔB Lê Quới: $50
155. ÔB Đặng Vĩnh Khâm: $30
156. ÔB Nancy Phan & Thành Hứa: $20
157. ÔB Lê Xuân Mai: $30 (Tổng cộng $50)
158. Ngân Lê: $20
159. Vô Danh: $20
160. Dũng Trần: $ 20
161. Nguyen: $30
162. ÔB Louis Pham & Kim Anh: $ 50
163. ÔB David Ta: $20
164. Ben Van La: $10
165. ÔB Hang Thanh Pham:$100
166. ÔB Boc Van Dang: $30
167. ÔB Tho Q Le & Chi Vien T Do: $20
168. ÔB Phong Huynh_Auto Interiors: $30
169. ÔB Jason Nguyen & Thuy Pham: $50
170. Hue Cam Nguyen: $20
171. Thai Ngoc Trinh: $20
172. Tôn Thất Hoàng: $20
173. ÔB Nguyễn Mạnh Trí_Tri Auto Repair: $100
174. ÔB Taylor Q Vu & La T Vu: $50
175. Hoang Huy Tran: $20
176. ÔB Hao A Vo & Kim Vo: $20
177. ÔB Chuoc Vuong: $10
178. ÔB Giúp V Dang & Truoc T Tran: $20
179. ÔB Tuấn & Vi Nguyễn: $100
180. ÔB Nguyễn Đức Lân: $50
………………………………………….
Tổng cộng: $ 10,321

—————————————————————————————————————————————————–
CẬP NHẬT THỨ NĂM 3 THÁNG 2/2011
—————————————————————————————————————————————————–

181. An Phan & Hien Tran: $30

182. GanhvPhan- Kimcucvo: $20

183. Bao Le (John & Thuyen Le): $30

184. Nam Tran: $20

185. Dzung Anh Pham: $40

186. Michael Trinh_Michael’s Emission: $50

187. Hội Tương Trợ Người Việt Cao Niên: $100

188. ÔB Nguyễn Tài Hiệp: $50

189. Dzung Photo: $50

190. Chieu K Huynh & Lan Nguyen: $ 50

191. Wendy Hong Vo: $20

192. Tam Ha: $20

193. Cha Hà Đăng Thụy: $50

194. Ut Thi Doan: $100

195. Nga Ho: $50

196. OB Nguyen Huu Co: $100

197. Ninh Ngoc Bich: $15

198. ÔB Trịnh Văn Muôn: $30

199. Ô Nguyễn Văn Cảnh: $20

200. ÔB Huỳnh Văn Phương: $50

201. ÔB Nguyễn Đình Đạo: $33

202. Minh Ái: $20

203. Kim Lan: $20

204. Melody Fairborne: $25

205. Quý Lê: $20

206. Vô Danh: $ 1,000

……………………………………

Up to date :  $12,269

Advertisements

3 responses to “MẠNH THƯỜNG QUÂN

  1. thac mac

    Co 2 so # 189.

  2. cool web site you have here by the way

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s