THI HULA-HOOP

CUỘC THI VUI NHỘN DÀNH CHO MỌI LỨA TUỔI

* Giải Nhất 50$, Giải Nhì 30$, Giải Ba 20$.

Ghi danh với Susie Mẫn (801) 598-7178 hoặc email: bchnguoivietut@aol.com

HẠN CHÓT GHI DANH: 1/23/2011

Cập nhật Thí Sinh THI HULA – HOOP – 12 tháng 12, 2010

Cập nhật Thí Sinh THI HULA – HOOP – 18 tháng 12, 2010

Cập nhật Thí Sinh THI HULA – HOOP – 31 tháng 12, 2010

Cập nhật Thí Sinh THI HULA – HOOP – 9 tháng 1, 2011

Cập nhật Thí Sinh THI HULA – HOOP – 12 tháng 1, 2011

Cập nhật Thí Sinh THI HULA – HOOP – 23 tháng 1, 2011

 

THI HULA-HOOP trong Hội Xuân Canh Dần 2010

Biểu diễn đủ kiểu

Co một chân nè!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s