THI TÀI NĂNG VIỆT UTAH

THI TÀI NĂNG VIỆT UTAH / VIET UTAH TALENT CONTEST

Dành cho thí sinh Việt Nam, cá nhân hay nhóm, không giới hạn tuổi tác, có năng khiếu về các loại hình nghệ thuật sân khấu hay biểu diễn như: hài, kịch, hát, vũ, võ thuật, xiếc, ảo thuật, nhạc cụ, vv..

* GIẢI NHẤT 300$,   GIẢI NHÌ 200$,    GIẢI BA 100$.

* Lệ phí ghi danh: 10$ cho cá nhân hay nhóm.

Ghi danh với Hạnh Huỳnh (801) 651- 4927 hoặc email: bchnguoivietut@aol.com

HẠN CHÓT GHI DANH:  16 tháng 1, 2011


Cập nhật Thí Sinh THI TÀI NĂNG VIỆT UTAH – Dec. 8, 2010

Cập nhật Thí Sinh THI TÀI NĂNG VIỆT UTAH – Dec. 31st, 2010

Cập nhật Thí Sinh THI TÀI NĂNG VIỆT UTAH – 12 tháng 1, 2011


GIẢI NHẤT TÀI NĂNG VIỆT UTAH 2010: Em  Ân Nguyễn

Đàn Tranh và Trống/ Gõ nhạc phẩm Hòn Vọng Phu: Ân Nguyễn (11 tuổi, phải) và em Thảo.

GIẢI NHÌ TÀI NĂNG VIỆT UTAH 2010:  Cô Thái Hương


GIẢI BA TÀI NĂNG VIỆT UTAH 2010: Tứ  ca Đình Nhân, Mai Trâm, Mai Trinh, Đình Phương trong một Liên Khúc Xuân


GIẢI NHẤT TÀI NĂNG VIỆT UTAH 2009: Anh NHÂN NGUYỄN – Stand-up Comedy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s