TÌNH NGUYỆN VIÊN

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah cần nhiều Tình Nguyện Viên phụ giúp trong hai ngày :

  • Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011 tại trường North West Middle School, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối để trang trí Hội Trường .
  • Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011 tại trường North West Middle School, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều để chuẩn bị bên ngoài khuôn viên trường (cắm cờ, cắm bảng hướng dẫn, treo banners, giữ trật tự, vệ sinh, dọn dẹp sau buổi lễ v.v…)

Quý vị có thể chọn một số giờ thích hợp theo thời gian Quý vị có (không nhất thiết phải nguyên buổi hay nguyên ngày).

Xin liên lạc:

  • Huu Tran: (801) 879- 7130
  • Jade Tuan: (801) 915-5389
  • hoặc ghi danh thẳng tại đây (tên, số điện thoại trong phần LEAVE A COMMENT bên dưới)

Xin hãy cùng góp bàn tay để ngày Hội Xuân của chúng ta được thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

Thay mặt BCH CĐNVTD UT,

Trần Hoàng Hữu, Chủ Tịch

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s